Phone Icon Search Icon

Subsidie toegekend aan United Care

United Care heeft onlangs een aantal subsidies toegekend gekregen in het kader van het European Social Fund (ESF) en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Smart Transfersystems

United Care wil gebruik maken van de nieuwste technologieën om de status van transferhulpmiddelen op afstand te kunnen uitlezen. Ook moet het transferhulpmiddel data verzamelen om het werkelijke gebruik on kaart te kunnen brengen. Eén van de belangrijkste uitdagingen hierbij, naast de door de lift gegenereerde technische data, is de indoor positiebepaling. Deze is nodig, zowel voor het snel lokaliseren van het hulpmiddel, als de afgelegde afstanden tijdens gebruik.Hiervoor is een Smart Transfersystems team samengesteld die de mogelijkheden en de toepasbaarheid ervan gaat onderzoeken

Kwaliteitsmanager

Het aanstellen van een kwaliteitsmanager. Deze moet er voor gaan zorgen dat zijn kennis van kwaliteit zorg (ISO en MDR) wordt overgedragen aan een tevens nieuw aangestelde KAM-coördinator. Daarnaast moet deze kennis ook breder bij het management onder de aandacht gebracht wordt. De kwalitietsmanager wil voor dit kennisdeel project gebruik maken van de PDCA methode om op deze manier zowel de andere medewerkers als de nieuwe KAM coördinator op het terrein van kwaliteit in hun kracht te zetten!

Het project is onderverdeeld in vier fasen:
1. Richten
2. Inrichten
3. Verrichten
4. Borgen

Tijdens iedere fase wordt het accent gelegd op twee hoofonderwerpen:
• Ontwikkeling van managementteam en organisatie
• Opleiden/ontwikkelen van KAM-coördinator

Uiteindelijke doel:
Binnen UCP (management en medewerkers) wordt het kwaliteitsmanagementsysteem niet gezien als een noodzakelijk kwaad, maar als het middel om met elkaar een maximaal resultaat te bereiken voor: klant, organisatie en haar medewerkers.

KAM-coördinator is in staat het kwaliteitsmanagement  binnen een ontwikkeling en productie omgeving in medical devices te monitoren in al haar facetten. Te fungeren als sparringpartner voor management en medewerkers. Waarbij de benodigde strategische, tactische en operationele acties worden verricht.

UCP 2.0

United Care is de enige producent in Nederland van tilliften en biedt o.a. deze producten, naast andere hulpmiddelen, aan bij verpleeg-, verzorging- en ziekenhuizen. United Care wil als organisatie adaptief blijven t.o.v. de veranderingen in de markt. Extern worden we geholpen de organisatie en de mensen in de organisatie toekomstbestendig te laten worden.

Detachering Format Manager

United Care is de enige producent in Nederland van tilliften en biedt o.a. deze producten, naast andere hulpmiddelen, aan bij verpleeg-, verzorging- en ziekenhuizen. Deze producten worden verkocht op de traditionele manier als losstaande producten met eventueel service zoals onderhoud of jaarlijkse inspectie. De markt verandert echter. Nieuwe technische ontwikkelingen, wens voor hergebruik, lagere budgetten in de zorg en steeds snellere veranderde zorgbehoeften vragen om een nieuwe benadering van de markt. Om nieuwe diensten te ontwikkelen, de marktbenadering te veranderen en de organisatie te veranderen willen zij graag de kennis binnen halen middels detachering van een Format Manager.

Supply Chain Manager

United Care ontwikkeld en produceert til en transfer hulpmiddelen. tevens voert zij diverse handels producten voor deze markt. Door groei en uitbreiding nemen fouten toe waardoor levertijden, kwaliteit en klant tevredenheid onder druk komt te staan. Zij wenst kennis binnen te halen om hiermee het interne proces te verbeteren als ook deze kennis te borgen.

Ontwikkeling nieuw innovatief product

Op de markt zijn twee types passieve tilliften verkrijgbaar: het ene type heeft een hefarm die roteert rond een draaipunt en het andere type heeft een hefarm die verticaal een translerende beweging maakt langs een rechtgeleiding. Aanleiding van het project is dat er behoefte is aan een tillift die de voordelen van beide liften combineert: de eenvoud van een roterende lift met de mogelijkheid van een vast juk. United Care wil een dergelijk product gaan ontwikkelen.

“De toekenning is een erkenning van de ingeslagen weg en maakt United Care nog meer in staat om ’toekomstproof’ te zijn”, vertelt Algemeen Directeur Jan Stevenson opgetogen met de toekenning.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close