Phone Icon Search Icon

Onverwachte mogelijkheden

Onverwachte mogelijkheden


Marloes Struijk is fysiotherapeut bij Amarant in Rijsbergen. De missie van Amarant is om bij te dragen aan het welzijn en geluk van mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel. Hierbij wordt ingezet op het verminderen van problemen, stimuleren van de zelfredzaamheid en wordt er gestreefd naar een hogere kwaliteit van leven.

Marloes heeft een positieve impact kunnen maken op het leven van Benjamin door het inzetten van de Bure Double 2.0. Een ervaring die ze graag wil delen, en die mooi aansluit bij de missie van Amarant.

Situatie vooraf

Benjamin (19 jaar oud) woont sinds een klein jaar binnen Amarant. Daarvoor woonde hij thuis en kwam hij op de dagbesteding de Zandoogjes. In deze periode liep Benjamin met een loophulpmiddel met zitondersteuning. Dit heeft hij weten vol te houden tot zijn 17de jaar. Hierna ging hij teveel hangen in het zitje en had hij onvoldoende kracht om het lopen te behouden. Hij vond het lopen ook steeds spannender waardoor het te onveilig werd om het lopen vol te houden. Daarnaast speelde Corona ook een grote rol, omdat behandeling op een laag pitje kwam te staan.

Hierdoor had Benjamin de afgelopen 1,5 jaar niet meer gelopen en verplaatste hij zich in de rolstoel en werd kruipen als activiteit geboden. Wel stond Benjamin regelmatig in zijn sta-tafel of bij de beugel aan de wand. Maar gezien het feit dat Benjamin al 1,5 jaar lang niet had gelopen, was dit geen doel waar Marloes in eerste instantie aan zou gaan werken.

Wel wilde Marloes kijken of het mogelijk was om Benjamin meer te activeren tijdens de transfers. Benjamin werd namelijk met de passieve tillift geholpen voor de transfer van rolstoel naar bed en vice versa. Gezien zijn sterke armkracht en het feit dat Benjamin goed kon staan werd er gekeken naar diverse transferplateau’s, zoals de Bea Deluxe en de ReTurn. Helaas bleken deze geen oplossing te kunnen bieden voor de specifieke situatie van Benjamin, aangezien hij zich meer rechtstandig moest kunnen optrekken.

De oplossing

Daarom heeft onze collega Loes Lee de Bure Double 2.0 met voetplaat voorgesteld. Hierbij kan Benjamin zich beetpakken aan de handvaten, zijn ellebogen laten rusten op de zachte kussens en met behulp van de elektrisch hoogte verstelling tot stand geholpen worden. Zodra Benjamin staat, staat hij met zijn voeten op de afneembare voetenplank en kan hij verreden worden van rolstoel naar het bed en daar weer gaan zitten. Tijdens het uitproberen van de Bure Double 2.0 was echter de voetenplank niet aanwezig. Hierdoor ging Benjamin opstaan, met zijn voeten op de grond. Toen hij eenmaal tot stand was gekomen, bleek dat hij ook de mogelijkheid kreeg om zelf te gaan lopen. Benjamin zette enkele stapjes, waarbij Marloes nieuwe mogelijkheden zag; “Ineens was ons doel veranderd” zegt ze. “In plaats van het activeren tijdens de transfer, gaan we kijken of wij het lopen kunnen stimuleren”. De Rise Double bleef op proef achter en gedurende de 3e oefensessie was Benjamin al in staat om 10 meter in de trainingsruimte te lopen. Wat hierbij als erg prettig is ervaren, is dat de pootspreiding ruimte geeft aan het brede looppatroon van Benjamin en dat het lange snoer van de hoog-laag bediening de begeleiding de mogelijkheid biedt om naast Benjamin te staan gedurende het opstaan en gaan zitten.

Nu gebruikt Benjamin de Bure Double 2.0 voor de transfers, maar ook om onder begeleiding van zijn kamer naar de woonkamer te lopen. Bij de transfer van rolstoel naar bed, wordt de voetenplank aan de Bure Double gekoppeld, zodat Benjamin niet achteruit hoeft te lopen, maar op het voetplateau kan staan. Dit verkleint het valgevaar en is eenvoudig zonder gereedschap toe te voegen en weg te halen. Voor de transfer van bed naar rolstoel wordt nog wel gebruik gemaakt van de passieve tillift. Benjamin heeft namelijk moeite om overeind en naar de rand van het bed te komen, wanneer hij in bed ligt. Maar ook hier wordt gekeken of een FlexiGrip (bedladder) en eventueel FlexiMove (verlengde arm) een uitkomst kunnen bieden om ook hier Benjamin meer te laten participeren bij de transfers. Door gebruik te maken van zijn armkracht, is misschien straks een passieve tillift helemaal niet meer nodig.

De impact

Benjamin is fanatiek en uiteraard heel trots op het feit dat hij nu weer kan lopen. Het geeft hem meer zelfstandigheid en door rechtop te staan heeft hij daarnaast een ander perspectief op de wereld. Ook Marloes en de ouders van Benjamin zijn trots op hem. Marloes geeft aan dat met de komst van de Bure Double 2.0 de doelen voor Benjamin zijn veranderd en dat het nu eigenlijk onduidelijk is geworden wat het einddoel is. Daarbij is de horizon voor Benjamin verbreed en is zijn wereld groter geworden.

Ook voor de zorg heeft het vergoten van de zelfredzaamheid van Benjamin consequenties. Hierdoor hoeft er minder vaak een tilband aangebracht te worden en is er minder verzorging op bed nodig. Dit maakt het werk makkelijker voor de zorg en wordt er fysieke belasting voorkomen. De tijd die hiermee wordt uitgespaard kan gebruikt worden voor andere zorgactiviteiten.

Het is mooi om te zien dat een oplossing zoals de Bure Double 2.0 kan bijdragen om de missie van Amarant te verwezenlijken door de transferproblemen weg te nemen, de zelfredzaamheid van Benjamin te vergroten en zijn kwaliteit van leven te verbeteren.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close