Phone Icon Search Icon

United Care koploper bij unieke aanpak regenwateroverlast bedrijventerrein Euvelgunne

Valt er veel regen, dan is de wateroverlast bij ons bedrijf snel groot. Net als op heel bedrijventerrein Euvelgunne, trouwens. Het huidige rioolstelsel kan het water niet aan. De Gemeente Groningen en Mijn Waterfabriek wilden deze wateroverlast op unieke, natuurlijke wijze aanpakken. Nu vloeit ons schoon regenwater natuurlijk af, via een ondergrondse waterberging. Ook hebben we een groen dak, dat ons pand ‘s zomers ook nog eens heerlijk koel houdt.

Natuurlijk in beweging

Natuurlijk in beweging, is ons motto. Wij geloven in natuurlijke oplossingen. Want natuurlijke oplossingen zijn duurzaam, die dragen bij aan een betere wereld voor onszelf en de generaties die na ons komen. Hierin willen wij koploper zijn omdat wij ervan overtuigd zijn dat een betere wereld bij jezelf begint. Bij elk mens, elk huishouden en elk bedrijf. Doen we allemaal een beetje, dan doen we samen heel veel!

Hemelwater hoort niet in het riool

Schoon regenwater stroomt op bedrijventerrein Euvelgunne zo het vuilwaterriool in. Maar hemelwater hoort niet in het riool. Want dat betekent vervuiling bij de bron die eenvoudig te voorkomen is en die niet veel later weer gezuiverd moet worden. Dat brengt onnodig energieverbruik en kosten van rioolzuivering met zich mee. Zorg je ervoor dat schoon regenwater terechtkomt in oppervlaktewater of grondwater, dan los je niet alleen de wateroverlast op. Daarmee bespaar je ook nog eens op energieverbruik en emissies.

Groen dak en natuurlijke afvloeiing van schoon regenwater

De aanpak van de wateroverlast op ons terrein bestaat uit een groen dak met sedum en een wadi: water afvoer door infiltratie. De oplossing is ontwikkeld door Donker Groep: het ontwerp komt uit de koker van Donker Design en de aanleg is uitgevoerd door de hoveniers van Donker Groen.

Kennisorganisatie in duurzame oplossingen

Als innovatief voorloper in duurzame oplossingen is de landelijk opererende Donker Groep een toonaangevende kennisorganisatie. “Al onze oplossingen zijn effectief en representatief”, vertelt projectleider Tom ter Braak van de Donker Groep. “Van oudsher ligt de focus bij groenbeheer vooral op de fraaie uitstraling. De functionaliteit wordt echter steeds belangrijker. Zoals hier, ter bestrijding van wateroverlast. Maar ook bijvoorbeeld het stimuleren van biodiversiteit weegt steeds zwaarder. Daarom ligt onze focus altijd op duurzaam, circulair en energiezuinig, zowel in de uitvoering als in de oplossing.”

Oplossing op maat

“Bij elke maatwerkoplossing voor wateroverlast kijken we eerst of afvoeren van het regenwater richting oppervlaktewater een optie is”, zegt voorman Henk Stadman van Donker Groen. Bij United Care was dat niet het geval. Daarom is hier gekozen voor berging op eigen terrein en geleidelijke afvloeiing van overtollig water in de bodem.”

Groen dak en wadi

Een analyse van de omstandigheden wees uit dat de beste oplossing in ons geval bestond uit een groen dak plus een wadi (water afvoer door infiltratie), een greppel met in de grond infiltratiekratten die extra bergingsruimte bieden. “Het groene dak slaat water op en laat overtollig water langzaam afvloeien richting de wadi. Hier is voldoende ruimte voor berging van het regenwater in een bergingsruimte die we hebben aangelegd met infiltratiekratten.  Vanuit die berging vloeit het water langzaam de bodem in”, licht Stadman toe. Bijkomend voordeel is dat het groene dak ons pand van in de zomer heerlijk koel houdt, wat scheelt op energieverbruik van onze airco.”

Project Klimaatmaatregelen Euvelgunne laat bedrijven hemelwater op eigen terrein afvoeren

Bij hevige regenval is de wateroverlast op bedrijventerrein Euvelgunne in Groningen groot. Het huidige rioolstelsel kan het water niet aan. Aanleg van een gescheiden hemelwaterriolering zou een oplossing zijn, maar daaraan hangt nogal een prijskaartje. En bovendien zouden dit de bedrijven op dit terrein dan geruime tijd slecht bereikbaar zijn. Daarom gingen de Gemeente Groningen en Mijn Waterfabriek op zoek naar alternatieve oplossingen. Dit resulteerde in project Klimaatmaatregelen Euvelgunne.

Project Klimaatmaatregelen Euvelgunne

Doel van het project is dat bedrijven overtollig regenwater op eigen terrein opvangen en afvoeren. “Volgens ons Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is elk bedrijf formeel verplicht om regenwater op eigen terrein te houden”, vertelt technisch specialist Stadsbeheer van de Gemeente Groningen Willem Huizing Buiter. “Het is echter niet ons doel om bedrijven te dwingen zich aan deze verplichting te houden. Onze insteek is om samen met bedrijven op te trekken in de zoektocht en ontwikkeling van oplossingen.”

Landelijk unieke aanpak

Deze aanpak is landelijk uniek. Koplopers zijn de vier bedrijven die hiermee als eersten actief hun bijdrage leveren aan de aanpak van de wateroverlast. Naast United Care zijn dit Salomon’s Metalen, BMN Bouwmaterialen en PerkinElmer Health Sciences. Zij krijgen subsidie van de gemeente en investeren daarnaast zelf in de aanpak van de wateroverlast.

Klimaatdoelen halen

“Deze aanpak lost niet alleen de wateroverlast op, het draagt ook bij aan het halen van onze klimaatdoelen omdat het schone regenwater niet meer terechtkomt in het vuilwaterriool. Dat scheelt nogal in de rioolzuivering”, licht Huizing Buiter toe. “Daarom ondersteunen wij belangstellende bedrijven met subsidiemogelijkheden. Alle bedrijven op Euvelgunne kunnen deelnemen. De tweede fase met wederom vier bedrijven gaat komend voorjaar van start, direct na het afronden van de eerste fase. We hopen dat er daarna nog diverse fases volgen. Want hoe meer bedrijven er meedoen, hoe beter.”

Het resultaat


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close